Tag: aisas menurut para ahli

AISAS Model Sebagai Konsep Marketing Zaman Digital

AISAS Model

Dalam menjalankan proses pemasaran, marketers menggunakan beragam atau salah satu dari model marketing. Salah satu formula marketing yang sedang trend di zaman digital sekarang adalah AISAS model. AISAS termasuk model marketing terbaru, terutama dengan semakin maraknya perkembangan teknologi…

Read More »